Toleransi di Malaysia mustahil tercapai


Orang Melayu tidak boleh terima sikap toleransi kerana apa saja yang mereka anggap bercanggah dengan Islam atau berbeza dengan pandangan mereka, akan ditolak. Sikap ‘live and let live’ bukannya budaya Melayu dan orang Melayu susah hendak menerima perbezaan pandangan dan juga kepercayaan.
 Comments
Loading...