Rakyat mahu bersatu, tetapi bersatu di luar BN


ASPAN ALIAS

Di dalam sesebuah negara seperti negara kita yang penduduknya terdiri dari berbilang kaum, yang paling penting kita mesti perjuangkan ialah membina masyarakat dan rakyat yang bersatu dan muhibbah.

Di dalam negara kita dini hari kita sedang melihat keruntuhan dan kejatuhan tahap perhubungan kaum yang merbahaya. Perhubungan di antara kaum ini kini sudah sampai keperingkat yang terendah malahan lebh rendah dan merbahaya dari keadaan sebelum 13 Mei 1969 dahulu.

Laungan dan bisikan rasis yang di amalkan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak berkepimpinan merupakan penyebab utama kenapa penyakit membenci di antara satu kaum dengan kaum yang lain sudah sampai ke tahap yang sangat menyakitkan. Oleh kerana kelemahan pimpinan yang tidak di hormati oleh rakyat berbilang kaum maka parti-parti yang rasis yang menganggotai BN sedang sibuk memukul gendang perkauman untuk mendapat sokongan kaum yang mereka masing-masing pimpin.

Semasa kepimpinan negara mempunyai kredibiliti yang tinggi kerana sifat ‘magnanimity’ mereka yang tinggi dahulu, mereka berani untuk mengambil sikap yang jelas untuk melakukan usaha mencapai penyatuan rakyat. Tun Abd Razak berjaya membawa semua pemimpin berbilang kaum kemeja perundingan dan menyatakan dengan terus terang yang ‘national unity’ itu ada matlamat terakhir bagi negara kita.

Tun Razak dan pimpinan beliau berani menyatakan perpaduan kaum itu adalah perkara yang terpenting untuk dicapai. DAN itu pun ‘ultimate’ negara. Kepimpinan semasa itu berani mendapatkan persetujuan semua pemimpin kaum di negara ini untuk negara melalui dasar-dasar yang jelas bagi mencapai matlamat perpaduan kaum itu. Pemimpin-pemimpin UMNO sebagai parti yang utama semasa itu faham tentang keresahan rakyat yang menyebabkan berlakunya kejadian 13 Mei ’69 itu.

Di sinilah lebihnya pemimpin pra Mahathir. Mereka mampu menyelami masalah rakyat yang berbilang kaum ini. Apabila mereka tahu dan faham semua masalah rakyat ini maka barulah mereka lakukan tindakan dengan menggubal dasar-dasar yang boleh menyelesaikan masalah itu. Ini memang asas ilmu pengurusan; ‘one has to understand problems up to specific even before thinking of solving them’.

Pemimpin kita berjaya menyelami segala masalah rakyat yang berbilang kaum, maka pimpinan pun dengan mudah menggubal dasar-dasar untuk membentuk proses-proses ke arah matlamat ‘national unity’ itu.

Tun Razak dan barisan kepimpinannya berjaya mendapat sokongan semua kaum untuk beliau melaksanakan DEB dan pencapaiannya ialah melalui beberapa proses yang telah dipersetujui oleh semua kaum.

Pertamanya untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Keduanya untuk menghapuskan cara mengenali satu-satu kaum itu melalui fungsi ekonominya. Kerajaan tidak mahu lagi Melayu di kenali sebagai pekebun dan petani kecilan yang duduk di desa-desa. Kaum Cina tidak hanya dipersepsikan sebagai gulungan peniaga sahaja dan kaum India tidak digambarkan sebagai hanya pekerja ladang kepunyaan bangsa asing dan taukay besar-besar sahaja. Ketiganya untuk merapatkan jurang pendapatan di antara yang berada dengan tidak berada.

Keempatnya untuk membesarkan serta melebarkan kek ekonmi negara dan menyusun pembahagian harta kekayaan negara mengikut kaum secara equitable (bukan equal).

Bumiputra di berikan kemudahan dan galakan untuk mencapai 30 peratus penyertaan di dalam bidang ekonomi dan industri dan bukan bumiputra sebanyak 40 peratus dan selebihnya untuk bukan rakyat Malaysia.

Dasar ini telah di persetujui oleh semua pihak termasuk yang bukan bumiputra kerana proses pembahagian dan menambah penyertai bumiputra itu bukannya dengan mengambil alih atau merampas hak bukan bumiputra tetapi sebaliknya dengan membesarkan kek ekonomi tadi untuk bumiputra mengusahakan pencapai matlamat pegang kekayaan serta equiti negara sehingga 30 peratus menjelangnya tahun 1990.

READ MORE HERE

 Comments
Loading...