Ke mana perginya berbilion-bilion ringgit peruntukan DEB?


Berbilion-bilion ringgit telah diperuntukkan bagi menaikkan taraf sosioekonomi orang Melayu di seluruh negara dalam semua bidang. DEB diteruskan dalam bentuk baru, Dasar Pembangunan Negara. Kesemuanya sehingga kini hampir 10 Pelan Rancangan Malaysia (PRM) telah dilaksanakan dengan niat baik bahawa kedudukan sosioekonomi negara dapat ditingkatkan, tapi benarkah begitu?

By Ramli Abdul Samad

Kita imbas kembali sejarah. Mengikut catatan sejarah sejak kurun ke-18 lagi, rata-rata orang Melayu hidup dalam keadaan daif dan naif. Dalam rekodnya, Hikayat Abdullah (1840), Abdullah Munsyi (1796-1854) telah membuat pemerhatian bahawa antara penyebab kemunduran bangsa Melayu ialah pemikiran masyarakat Melayu itu sendiri. Majoriti orang Melayu berpegangan kolot terhadap beberapa adat, kepercayaan dan budaya kerja.

Di antara ciri yang ada pada orang Melayu ketika itu adalah kepercayaan kepada hal-hal khurafat dan tahyul, sikap memandang ringan terhadap usaha membaiki mutu hidup dan sifat hasad dengki sesama bangsa. Namun Abdullah Munsyi tidak merakamkan kehidupan elit Melayu ketika itu yang pastinya lebih baik daripada majoriti orang Melayu.

Pada awal abad ke-20, lahir pula gerakan kesedaran membela nasib bangsa Melayu yang dipimpin oleh beberapa tokoh reformasi seperti Syed Syeikh Tahir Jalaludin Al-Azhari, Syeikh Ahmad’Al-Hadi, Abbas Mohd Taha dan Syeikh Mohd Kalim al-Kalali. Golongan yang dikenali sebagai ‘Kaum Muda’ ini lebih peka terhadap perubahan yang berlaku ketika itu. Mereka menyedari kemunduran umat Melayu bukan sahaja dalam soal sosioekonomi tetapi juga dalam kebekuan ilmu termasuk ilmu agama yang banyak diresapi dengan ajaran-ajaran khufarat yang merugikan mereka.

Ajaran agama yang diterima ketika itu tidak membuka minda ke arah inovasi, imajinasi dan kreativiti, laksana jumud. Sama halnya juga perbezaan atau mutu kehidupan elit Melayu tidak diperihalkan, namun dipercayai adalah lebih baik daripada rakyat terbanyak.

Seorang lagi pemerhati tajam dan kritis, Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Pendeta Zaaba (1895-1973), seorang tokoh bahasa, budayawan dan cendekiawan Melayu juga telah melakarkan fenomena kemunduran orang Melayu. Dalam bukunya, Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri (DBP, 1982). Zaaba telah melontarkan pesan, antara lain sikap orang Melayu yang tidak percaya kepada kebolehan diri, lemah cita-cita dan terlalu bergantung kepada orang lain serta berkiblatkan taklid buta tanpa memahami tuntutan Islam yang sebenarnya.

Pemerhatian oleh cendekiawan-cendekiawan pra-Merdeka yang orang Melayu hidup pada awal abad ke-20 adalah sangat mundur malah dalam semua bidang. Ketika itu orang Melayu masih dalam zaman penjajahan kolonial Inggeris. Pastinya juga kedudukan elit Melayu yang bekerjasama dengan pihak kolonial Inggeris adalah lebih baik dari majoriti rakyat jelata. Hakikat ini tidak juga diperihalkan dengan nyata.

Maka salah satu sentimen yang digunakan oleh elit Melayu yang insaf adalah isu kemiskinan, bangsa dan agama Melayu bagi membangkitkan kesedaran agar perhatian kepada mana-mana pentadbiran untuk memperbaiki kedudukan orang Melayu dapat direalisasikan.

Sentimen itu dalam frasa ’Ketuanan Melayu’ pada mulanya memang kelihatan murni dan menarik. Sentimen itu menghibau pentingnya kesatuan orang Melayu yang menjadi warga majoriti negara sering diguna bagi memperkukuhkan atau memantapkan lagi pemintaan atau tuntutan memperbaiki kedudukan orang Melayu meskipun data dan maklumat statistik tidak menunjukkan sepenuhnya yang majoriti orang Melayu memanfaatkan daripada program yang sepatutnya membantu mereka.

10 pelan Rancangan M’sia

Keadaan sosioekonomi orang Melayu yang lemah itu dapat perhatian formal selepas Merdeka dan apabila Dasar Ekonomi Melayu (DEB) diperkenalkan pada tahun 1970 susulan selepas terjadi peristiwa hitam pada tahun 1969. Dasar itu yang bergantung pada prestasi ekonomi yang membanggakan selama 20 tahun.

Berbilion-bilion ringgit telah diperuntukkan bagi menaikkan taraf sosioekonomi orang Melayu di seluruh negara dalam semua bidang. DEB diteruskan dalam bentuk baru, Dasar Pembangunan Negara. Kesemuanya sehingga kini hampir 10 Pelan Rancangan Malaysia (PRM) telah dilaksanakan dengan niat baik bahawa kedudukan sosioekonomi negara dapat ditingkatkan, tapi benarkah begitu?

Pertama kita tidak boleh menafikan yang secara relatifnya jika dibandingkan kedudukan orang Melayu rata-rata sudah banyak berubah berbanding dengan zaman sebelum Merdeka, meskipun ramai lagi yang hidup daif di kawasan perdesaan Kelantan, Perlis, Kedah, Pahang, Terengganu, Sabah dan Sarawak.

Simbol kemewahan kita pun tidak kurang ketara seperti adanya Menara Kembar, Putrajaya, KLIA, Formula One, lebuhraya, kapal selam, beratus-ratus masjid, beribu sekolah dan adanya Multi Media Super Corridor.

Tidak boleh dinafikan bahawa hampir 95% penjawat di sektor kerajaan (perkhidmatan awam dan ketenteraan) adalah dari suku kaum Melayu. 

Read more at: http://english.cpiasia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1994:ke-mana-perginya-berbilion-bilion-ringgit-peruntukan-deb&catid=219:contributors&Itemid=171Comments
Loading...