Senarai ajaran agama yang diajar oleh mufti Melayu kepada rakyat negara ini


By ExPet

Saya menggunakan tanda ” (inverted comma) setiap kali perkataan Islam digunapakai di bawah ini untuk membezakan ajaran ini dengan ajaran suci Islam sebenar seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad melalui kitab al-Quran.

  • Kita tidak boleh berdoa untuk kesejahteraan orang yang bukan ‘Islam’.
  • Kita tidak boleh memberi salam (ucapan sejahtera) dalam bahasa Arab kepada orang bukan ‘Islam’.
  • Kita tidak boleh memberi daging yang dikorban pada hari raya haji kepada jiran sebelah jika beliau bukan ‘Islam’.
  • Kita hendaklah pergi kepada doktor yang sama agama dengan kita sahaja. Hanya jika terpaksa (tiada doktor ‘Islam’) kita dibenarkan pergi kepada doktor berlainan agama.
  • Wanita ‘Islam’ tidak boleh menunjukkan rambut kepada wanita lain jika wanita itu bukan ‘Islam’.
  • Kita hendaklah membeli barang di kedai orang ‘Islam’ sahaja. Hanya jika terpaksa kita pergi membeli barang di kedai kepunyaan orang bukan ‘Islam’.

Read more at: Senarai ajaran agama yang diajar oleh mufti Melayu kepada rakyat negara iniComments
Loading...